Chiétaddi córi, sènti:
t’è fabiddèndi l’anima
chi vibi umpari a te
i’ la matèssi casa
di chisthu sunniadòri,
maccu invintòri d’aria,
di niènti, d’illusiòni.

Lu soggu, è cuipa méa
si deb’isthà currèndi
sèmpri a prissiòni altha
e a brinchi e a mancamènti:
ma, un poggu, pensa a te…
Pasa, ma no drummiti,
‘chi tèmpu vi n’è ancóra.

Candu vènarà Sònnu,
e libari sarèmu
infini da li sònni
e la puisia d’un maccu,
zi n’andarèm’umpari
in giru pa’ lu mòndu:
z’abizzarèmu tandu
chi umbè di jènti e tanta
ha già sufférthu o suffri
e piègni assai più di noi.

Poi turrarèmu in sònniu
a di’ a lu visiunariu
c’abia pigliaddu abbagliu…
e di lu ch’è la vidda.

Quietati cuore

Quietati cuore, senti:
ti sta parlando l’anima
che vive insieme a te
qui nella stessa casa
di questo sognatore,
pazzo inventore d’aria,
di niente, d’illusioni.

È colpa mia, lo so,
se a correr devi stare
sempre a pressione alta
e a sbalzi e a mancamenti:
ma, un poco, pensa a te…
Sosta, ma non dormire,
ché tempo ce n’è ancora.

Quando verrà il Sonno
e noi saremo liberi
finalmente dai sogni
e la poesia d’un matto,
insieme ce ne andremo
in giro per il mondo:
ci accorgeremo allora
che tanta e tanta gente
ha già sofferto o soffre
e piange ancor più di noi.

Poi torneremo in sogno
a dire al visionario
che aveva preso un abbaglio…
e di cos’è la vita.