Li limòni l’assèntu a unu a unu
i’ la banca, accòsthu a lu balchòni,
che rugosi ritratti di la luna.

Li cogliu ni l’ori di tramòntu
da li ratti di la veccia limunera
prima chi lu bugiu si li furia
ischurèndiri cumènti luna noba.

Pinti a luzi finta d’un lampiòni
fazarani cumpagnia a li pinsamènti
infusi a luzi finta di lampiòni,
azzesi pa’ buglià l’anziana notti
e ischurì la tristhèzia e li rimpianti.

Mi diraggiu, a punta di manzanu,
di ori di notti passaddi in alligria,
inciariddi di luna guasi a dì.